04. апр 2017. Navigation, News

Održana obuka rukovodećeg kadra za pravilno upravljanje otpadom u kompaniji Mg Serbien doo u Baljevcu

22.03.2017. – Predstavnici Aurora Green održali su obuku rukovodećeg kadra za pravilno upravljanje otpadom u kompaniji Mg Serbien doo u Baljevcu.

Aurora Green i Mg Serbien imaju iza sebe višegodišnju uspešnu saradnju na svim poljima koja se tiču zaštite životne sredine, posebno u vezi upravljanja otpadom, budući da je osnovna delatnost preduzeća proizvodnja legura magnezijuma od sekundarnih sirovina. Teme koje su predavaci Aurora green d.o.o. obradili ovom prilikom su:

  • Zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom
  • Sadržaj plana upravljanja otpadom
  • Predlog rešenja upravljanja pojedinim tokovima otpada i mere zaštite zdravlja ljudi i životne sredine
  • Klasifikacija otpada
  • Skladištenje i obeležavanje otpada
  • Ažuriranje plana upravljanja otpadom.