19. јул 2013. Navigation, News

Otpočela izrada studije procene uticaja na životnu sredinu

„Aurora Green“ d.o.o. je potpisala ugovor sa preduzećem „Xella“ d.o.o. za izradu Studije procene uticaja projekta proizvodnje gas betonskih blokova  „YTONG“ na životnu sredinu.