21. нов 2016. Navigation, News

Početak saradnje sa FEPLO d.o.o. iz Čačka i izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu

Dana 14.10.2016. predstavnici Aurora Green d.o.o. su obišli predstavništvo novog klijenta FEPLO d.o.o. u Čačku i time započeli proceduru izrade dokumentacije o potrebi izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za mehanički tretman neopasnog otpada i proizvodnju termoizolacionih građevinskih ploča.

Čačanska fabrika FEPLO d.o.o. jeste prva u ovom delu Evrope koja proizvodi termoizolacione građevinske ploče u celosti od otpadnog tetrapaka i drugih otpadnih višeslojnih ambalažnih materijala. Osnovna prednost ovakvih ploča, u odnosu na slične na tržištu, pored činjenice da su sačinjene od recikliranog materijala, odnosno, da za njihovu proizvodnju nisu utrošeni novi prirodni resursi, jeste i njihova vodootpornost. Takođe, u proizvodnji termoizolacionih građevinskih, tj. vodootpornih EKO ploča se ne koriste nikakvi lepkovi, zbog čega se svrstavaju u 100 % ekološke proizvode, njihova primena je višestruka i mogu se koristiti kako u spoljašnjim, tako i u unutrašnjiim uslovima.

Više o FEPLO d.o.o. možete naći na njihovom sajtu.