01. сеп 2015. Navigation, News

Potpisan ugovor između „FRUVEIMPEX“ d.o.o. i „Aurora green“ d.o.o.

„FRUVEIMPEX“ d.o.o. iz Beograda i „Aurora green“ d.o.o. potpisali su ugovor o pružanju konsultantskih usluga u oblasti upravljanja otpadom.