10. јун 2015. Navigation, News

Potpisan Ugovor sa Javnim preduzećem „Emisione tehnike i veze“

„Aurora green“ d.o.o. i „TMS CEE“ d.o.o. su potpisali ugovor sa Javnim preduzećem „Emisione tehnike i veze“ za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za emisione stanice Kikinda i Sombor.