04. дец 2014. Navigation, News

Predat nacrt Programa zaštite životne sredine za opštinu Boljevac

U Boljevcu je u utorak, 02.12.2014. predstavnicima Opštine Boljevac saradnik „Aurora green“, Slobodan Spasić, kao koordinator projekta, predstavio nacrt Programa zaštite životne sredine za opštinu Boljevac za period od 2015. do 2020. godine.

Program, pored toga što ima za cilj da dâ doprinos poboljšanju apsorpcionog kapaciteta subjekata sa teritorije lokalne samouprave za razvoj elemenata integralnog upravljanja životnom sredinom i korišćenje institucionalnih, programskih, finansijskih i tehničkih sredstava za unapređenje lokalne životne sredine i kvaliteta života, takođe, sadrži i Akcioni plan, kojim se daje doprinos dostizanju balansa između razvoja i očuvanja, odnosno između ekonomske isplativosti i ekološke održivosti života u opštini Boljevac.

Nacrt možete pogledati ovde.