03. феб 2014. Navigation, News

Predat Plan zaštite od udesa za A.D. „Fabrika šećera TE‐TO Senta“

„Aurora green“ je, u saradnji sa preduzećem „Proces Projekt Inženjering“, izradila Plan zaštite od udesa za A.D. „Fabrika šećera TE-TO Senta“ iz Sente, u skladu sa odredbama Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/09, 92/11, 93/12), kao i podzakonskim aktima, donetim na osnovu ovog zakona.