03. јул 2012. Navigation, News

British American Tobacco (BAT) i JKP Komrad iz Vranja – Predata je projektna dokumentacija neophodna za postupak pribavljanja dozvole za tretman biorazgradivog neopasnog otpada – kompostiranje

Našim klijentima British American Tobacco (BAT) i JKP Komradu iz Vranja je, dana 28.06.2012. godine, predata projektna dokumentacija neophodna za postupak pribavljanja dozvole za tretman biorazgradivog neopasnog otpada – kompostiranje:

  1. Idejni projekat postrojenja za tretman biorazgradivog neopasnog otpada – kompostnog polja
  2. Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije procene uticaja na životnu sredinu
  3. Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom
  4. Plan zaštite od udesa
  5. Plan za zatvaranje postrojenja
  6. Izjavu o metodama tretmana ili odlaganja otpada
  7. Izjavu o metodama tretmana i odlaganja ostataka iz postrojenja