13. мај 2013. Navigation, News

Predati planovi upravljanja otpadom za hidroenergetske objekte JP „Elektroprivreda Srbije“

„Aurora green“ je, u konzorcijumu sa još dva preduzeća: „Dekonta“ i „Tekon tehnokonsalting“, završila projekat:

Upravljanje otpadom u JP „Elektroprivreda Srbije“-

Plan upravljanja otpadom 2012 – 2022 – Hidroenergetski objekti:

PD „HE Đerdap“ d.o.o: HE „Đerdap 1“, HE „Đerdap 2“, HE „Pirot“, „Vlasinske HE“

PD „Drinsko-limske HE“ d.o.o:  HE „Bajina Bašta“, „Limske HE“, HE „Elektromorava“ Čačak, HE „Zvornik“ Mali Zvornik.