29. окт 2017. Navigation, News

Prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja EE otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada kao i tretman otpadnih vozila

Prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja EE otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada kao i tretman otpadnih vozila operatera ,,Green idea“ d.o.o. je održana dana 20.10.2017. godine u prostorijama opštine Loznica.

Konsultanti ,,Aurora Green“ d.o.o. su prisutnim predstavnicima nadležnih organa i zainteresovanoj javnosti, prezentovali postupak detoksikacije vozila, način postupanja sa otpadom koji se generiše tokom redovnog rada postrojenja, trenutno stanje životne sredine na užoj i široj lokaciji, uticaj predmetnog postrojenja na životnu sredinu, kao i mere prevencije i monitoring tokom redovnog rada.