20. апр 2015. Navigation, News

Pružanje usluga preduzećima na izradi dokumentacije za ishodovanje dozvole za izvoz otpada

Započeta saradnja sa više preduzeća na pružanju usluge izrade dokumentacije koja je potrebna za ishodovanje dozvole za izvoz otpada.