02. апр 2013. Navigation, News

Aurora green d.o.o. pruža konsultantske usluge savetnika za hemikalije preduzeću Fertex d.o.o.

Preduzeće Fertex d.o.o. je za praćenje usaglašenosti poslovanja sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja hemikalijama angažovalo preduzeće Aurora green d.o.o.