30. мар 2012. Navigation, News

Seminar: „Uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom“

29. marta 2012. godine, konsultanti Aurora Green su održali Seminar „Uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom“. Tokom seminara, prezentovana je zakonska regulativa iz oblasti upravljanja otpadom i način popunjavanja Dokumenta o kretanju otpada, Obrasca DEO 1 – Dnevna evidencija o otpadu proizvođača otpada i Obrasca GIO 1 –  Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada.