11. дец 2015. Navigation, News

Stručni tim Aurora green d.o.o. učestvovao je na izradi unapređenog, novebarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom

Stručni tim Aurora green d.o.o., na čelu sa direktorkom Zoricom Isoski učestvovao je na izradi unapređenog, novebarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom,  izdatog od strane preduzeća Forum Media d.o.o. Beograd.

KLJUČNE TEME IZ PRIRUČNIKA:

 1. Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
 2. AKTUELNO: Očekivane izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom
 3. Organizovanje upravljanja otpadom
 4. Posebni tokovi otpada
 5. Prekogranično kretanje otpada
 6. Izveštavanje
 7. Finansiranje upravljanja otpadom
 8. Deponije
 9. PRAKTIČNO: Gotovi modeli dokumenata na CD-u koje možete brzo
  prilagoditi svojim potrebama 
Više informacija o priručniku i porudžbenicu možete naći na sledećoj web adresi:
http://forum-media.rs/proizvodi/prirucnici/77.html