25. апр 2024.

Planovi upravljanja otpadom

Izrada Planova upravljanja otpadom za privredu, kao i Planova upravljanja građevinskim otpadom/otpadom od građenja i rušenja u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i ostalim podzakonskim aktima.