20. јул 2019.

Strateška dokumenta za Opštine

LEAP, Program energetske efikasnosti, Program zaštite vazduha, Katastar divljih deponija, Lokani plan upravljanja otpadom…