25. апр 2024.

Strateška dokumenta za opštine

Izrada strateških dokumenta za opštine, kao što su: LEAP, Program energetske efikasnosti, Program zaštite vazduha, Katastar divljih deponija, Lokani plan upravljanja otpadom…