Logo
28. окт 2019. Navigation, News

Uspešno održana obuka o upravljanju biorazgradivim otpadom metodom kompostiranja

Dana 25. oktobra 2019, u prostorijama preduzeća Aurora green, naši konsultanti uspešno su održali predstavnicima preduzeća ESO TRON d.o.o. iz Novog Sada jednodnevnu obuku seminarskog tipa o upravljanju biorazgradivim otpadom metodom kompostiranja.

Na obuci su prezentovane obaveze preduzeća u skladu sa aktuelnom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom i opis procesa kompostiranja otpada uz prikaz detalja u pogledu faktora koji utiču na proces, izbora materijala za kompostiranje, kao i aktuelnih tehnologija kompostiranja.