03. мар 2016. Navigation, News

Uspešno održana obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine

U prijatnom ambijentu Hotela IN u Beogradu naš tim stručnjaka je u saradnji sa Forum Media, uspešno održao jedinstvenu  trodnevnu obuku za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine. Na obuci su prezentovane obaveze preduzeća  u skladu sa aktuelnom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine (zaštite vazduha, buke, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, otpada, zaštite voda, zemljišta i integrisane kontrole i sprečavanje zagađenja).