29. дец 2011. Navigation, News

Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom i sistem menadžmenta zaštite životne sredine

27.12. 2011. god. Aurora Green d.o.o.  je sertifikovana od strane akreditovane sertifikacione kuće StadCert d.o.o. za sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008  i sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005 u oblasti usluge inženjeringa i konsaltinga za životnu sredinu, standarde sistema menadžmenta i studije izvodljivosti.