Vizija i strategija

-Vizija –

Aurora Green d.o.o. je  prepoznatljiv, pouzdan partner, kako  u zemlji tako i u regionu,  pokretač incijativa za podizanje nivoa  kvaliteta usluga u Srbiji.

– Strategija –

Poslovanje Aurora Green d.o.o. za prioritetne ciljeve ima  konstantno pomeranje granica poslovanja u inovativnom smislu, pružanje visoko kvalitetnih usluga vodeći pri tome računa o zadovoljstvu svih zainteresovanih strana.
Radi održavanja kontinuiteta i stalnog unapređenja naših usluga oslanjaćemo se na podršku, saradnju i sugestije od strane klijenata i zaposlenih  imajući u vidu da svaki konstruktivni predlog predstavlja mogućnost napretka