02. јун 2014. Navigation, News

Započeta izrada Programa zaštite životne sredine za Opštinu Boljevac

Dana 29.05.2014. godine u prostorijama Opštine Boljevac održan je prvi sastanak radne grupe i konsultanata „Aurora green“ na temu izrade Programa zaštite životne sredine opštine Boljevac.

Na sastanku su predstavljeni članovi radne grupe, nakon čega je koordinator projekta, Slobodan Spasić, održao prezentaciju metodologije izrade Programa, o čemu se diskutovalo u daljem toku sastanka.