28. апр 2017. Navigation, News

Započeta revizija Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac

Ekspertski tim preduzeća Aurora green započeo je reviziju Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac za period 2011-2021. godina i izradu Katastra divljih deponija (smetlišta) opštine Boljevac.

Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.14/16).

Svrha revizije, između ostalog, je i usklađivanje budućih mera i ciljeva ovog važnog opštinskog sektorskog dokumenta sa novinama koje donose predmetne zakonske promene, zatim nova nacionalna Strategija o upravljanju otpadom, kao i Regionalni plan o upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanapek, Negotin, i Knjaževac.

Proces revizije otvoren je formiranjem radne grupe sastavljene od predstavnika različitih institucija i stručnih službi Opštine i konsultanata Aurore green, a nastavljen prikupljanjem materijala za procenu novostvorenog stanja upravljanja otpadom i to: od Javno-komunalnog preduzeća „Usluga“ – informacije o postupanju otpadom, od mesnih zajednica – o divljim smetlištima na teritoriji Opštine, i od privrednih lica – podaci o količinama generisanog otpada u 2016. godini.

Usledio je obilazak opštinske deponije – uređenog smetlišta „Obla“, koja je pre nekoliko godina delimično sanirana, a predviđena kao buduća transfer stanica nakon uspostavljanja regionalnog sistema upravljanja otpadom sa sanitarnom deponijom „Halovo 2“ na teritoriji grada Zaječara.

Održan je i radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i predsednicima mesnih zajednica u prostorijama Opštine, kome je prisustvovao i predstavnik nadležnog lokalnog JKP „Usluga“. Tim Aurore green je predstavio buduće obaveze lokalne samouprave u oblasti upravljanja otpadom, metodologiju i ciljeve revizije, kao i metodologiju i ciljeve izrade i način korišćenja Katastra divljih deponija opštine Boljevac, koji je planiran kao buduća osnova monitoringa, izrade i realizacije planova sanacije i rekultivacije identifikovanih divljih smetlišta. U nastavku, razgovaralo se o aktuelnim problemima i nedostacima na polju upravljanja otpadom na teritoriji Opštine.