03. јул 2016. Navigation, News

Završeni Akcioni planovi za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za „HISSAR“ d.o.o. i „Čar“ d.o.o.

Aurora Green d.o.o. i Agencija “ECO ENERGY ENGINEERING & CONSULTING“ je izradila Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za Ogranak fabrike „HISSAR“, Prokuplje i Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za „Čar“ d.o.o. iz Kragujevca.