23. мај 2014. Navigation, News

21.05.2014 – Predata dokumentacija za ishodovanje integrisane dozvole kafileriji „Energo-Zelena“

Konsultanti „Aurora green“ su kafileriji „Energo-Zelena“, novom postrojenju za neškodljivo uklanjanje nejestivih proizvoda životinjskog porekla iz Inđije, predali dokumentaciju koja im je neophodna za podnošenje zahteva za dozvolu za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja.

Predata dokumentacija obuhvata sledeće:

–          Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

 • I opšti podaci,
 • II Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama
 • III Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

–          Priloge

 • Prilog 1.1 Lista glavnih i ostalih projekata,
 • Prilog 1.2 Izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu
 • Prilog 1.3 Plan vršenja monitoringa Energo-Zelena
 • Prilog 1.4 Rezultati merenja zagadjivanja činilaca životne sredine
 • Prilog 1.5 Plan upravljanja otpadom
 • Prilog 1.6 Plan mera za efikasno korišćenje energije
 • Prilog 1.7 Plan mera za sprečavanje udesa i ograničenje posledica udesa
 • Prilog 1.8 Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
 • Prilog 1.9 Izjava o korišćenju prirodnih resursa
 • Prilog 2. Tabele
 • Prilog 3. Mape i skice
 • Prilog 4. Lista priloženih kopija dozvola, saglasnosti i drugih dokumenata