29. сеп 2011. Navigation, News

21.09.2011 – Prezentacija

21.09.2011. održana prezentacija rada u okviru 6-og Simpozijuma reciklažne tehnologije sa međunarodnim učešćem. Simpozijum se održao u Soko Banji u periodu od 18.-21. septembra 2011. godine. Ovaj skup finansijski je podržan od strane Ministarstva prosvete i nauke i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije.  Na simpozijumu je prezentovan rad ‘’Upravljanje otpadom u propisima Republike Srbije i problemi operatera u primeni propisa’’ autora  Zorice Isoski, direktorke Aurore Green d.o.o., i koautora Jadranke Radosavljević, koordinatorke sektora zaštite životne sredine u Aurora Green d.o.o.i Prof. Dragoljuba Todića, Megatrend Univerzitet. Ovde možete preuzeti tekst rada:
Uprav. otpad i prob oper. Sokob 2011