03. дец 2012. Navigation, News

30.11.2012 – Aurora green d.o.o. pruža usluge savetnika za hemikalije preduzeću Mercedes Benz Srbija i Crna gora d.o.o.

Aurora green d.o.o. i Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. potpisali su ugovor o pružanju konsultantskih usluga savetnika za hemikalije i izradu dokumentacije neophodne za upravljanje hemikalijama u skladu sa zakonom o hemikalijama.

Savetnik za hemikalije će, za potrebe upisa hemikalija u Registar hemikalija,  izradiditi celokupnu neophodnu dokumentaciju uključujući:
  • prijave za upis hemikalija u Registar hemikalija
  • dosije o hemikalijama
  • bezbednosne listove (uključujući prevod bezbednosnih listova sa engleskog na srpski jezik)
Takođe, savetnik za hemikalije će za potrebe Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o:
  • izraditi i uredno voditi evidenciju o hemikalijama u skladu sa zakonom
  • sarađivati sa predstavnicima Mercedes Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. i blagovremeno ih informisati  u vezi sa primenom svih zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenjem hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
  • pružati svu neophodnu stručnu pomoć u vezi sa primenom odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija
  • pružati konsultantske usluge i stručnu pomoć u vezi sa bezbednim rukovanjem i/ili skladištenjem hemikalija u skladu sa zakonom
  • preduzeti sve neophodne radnje i aktivnosti i sarađivati sa nadležnim državnim organima