18. јан 2016. Navigation, News

Februarsko izdanje Priručnika za upravljanje otpadom

Stručni tim Aurora green d.o.o., na čelu sa direktorkom Zoricom Isoski angažovan je na izradi novog februarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom, čiji je izdavač Forum Media d.o.o. U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 95/10 i br. 88/15), stručni tim Aurora green d.o.o. dao je pojašnjenja vezano za  novu obavezu vođenja Dnevne evidencije i Godišnjeg izveštaja o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada i Vodič kroz aplikaciju NRIZ za popunjavanje Dnevne evidencije o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada (DEO 6).

Februarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom

Više informacija o priručniku i porudžbenicu možete naći na sledećoj web adresi:

http://forum-media.rs/proizvodi/prirucnici/77.html