07. феб 2023. Izveštavanje, News

IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA (PZV1) ZA POSREDNO ZAGAĐIVANJE VODE

Kompanija “Aurora green” d.o.o. pored brojnih usluga koje nudi, u svom poslovanju uvodi pružanje nove usluge – Izradu godišnjeg izveštaja za posredno zagađivanje vode (PZV1).

U skladu sa članom 161 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/23 – dop. usklađenih din. izn.) definisane su obaveze izrade predmetnog izveštaja. Zakonom je definisano da obveznik naknade za posredno zagađivanje vode pravni subjekat koji proizvodi ili uvozi na tržište Republike Srbije mineralna đubriva, odnosno sredstva za zaštitu bilja ili deterdžente sa fosfatima.

Isti je dužan da, na propisanom obrascu, njihovu vrstu i količinu prijavi Ministarstvu zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine. Rok za izveštavanje je najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.