21. сеп 2021. Upravljanje otpadom

Izrađena ,,Revizija katastra divljih deponija na teritoriji opštine Boljevacˮ

Tokom jula meseca 2021. godine preduzeće ,,Aurora greenˮ d.o.o. izradilo je projekat ,,Revizija katastra divljih smetlišta na teritoriji opštine Boljevacˮ. Prilikom izrade katastra identifikovane su lokacije, broj, površine i količine deponovanog otpada na smetlištima kao i osnovni podaci o samom smetlištu koji će poslužiti pri sastavljanju plana saniranja postojećih smetlišta.

Neadekvatno odlaganje komunalnog otpada sa teritorije opštine od strane stanovništva i privrede vrši se na lokalnoj nesanitarnoj deponiji “Obla“ kao i na 48 divljih smetlišta. U prethodnom katastru iz 2017. godine, evidentirano je 60 divljih smetlišta. Smanjen je samo broj divljih smetlišta ali su količine odloženog otpada danas za 2,4 puta veće nego pre četiri godine i one ukupno iznose 7.125,8t.