28. јан 2021. News

Ažuriran Radni plan za nesanitarnu deponiju na teritoriji opštine Negotin

„Aurora Green“ d.o.o. započela je uspešnu saradnju sa javnim preduzećem „Badnjevo“ iz Negotina. Ugovor o izradi Ažuriranog Radnog plana postrojenja – nesanitarne deponije sa programom korektivnih mera i dinamikom rada postrojenja potpisala je  24.11.2020. godine.

U skladu sa članom 16. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016, 95/2018), propisana je obaveza javnih komunalnih preduzeća, koja upravljaju nesanitarnim deponijama – smetlištima komunalnog otpada, da ažuriraju Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom redovno svake tri godine, kao i u slučaju bitnih izmena u radu postrojenja.

Konsultanti naše kompanije su nakon pregleda i analize kompletne dokumentacije, obavljenih radnih sastanaka sa radnicima iz JP „Badnjevo“ i obavljene terenske posete lokacije nesanitarne deponije na teritoriji opštine Negotin, pristupili izradi Ažuriradnog Radnog plana postrojenja. Nakon izrade, predmetni plan je predat na usaglašavanje klijentu i na isti je dobijena saglasnost.