20. сеп 2023. Javne rasprave, News, Strateška procena uticaja

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

Dana 20.09. u prostorijama Privredne komore Srbije održana je javna rasprava Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, kao i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.

Kao izrađivači Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu prisutni na ovom skupu su bili i predstavnici ekspertskog tima konzorcijuma koji čine Aurora green d.o.o. i Expert inženjering d.o.o.

Skupu su, pored ekspertskog tima obrađivača Programa – internacionalne kompanije PwC PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Srbija, prisustvovali i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Sekreterijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Privrede komore Srbije, UNDP United Nations Development Programme, NVO, kao i ostalih zainteresovanih organizacija i javnosti. Za potrebe ovo javne rasprave bilo je omogućeno i učešće zainteresovanih strana i putem internet konekcije.

Prezentaciju Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom održala je državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine – Sandra Dokić. Opšti cilj Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove je da poveća otpornost na klimatske promene radi održanja i potencijalnog poboljšanja dobrobiti ljudi, privrede i životne sredine u Republici Srbiji.

Program obezbeđuje sprovođenje mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove na ”pametan” i ”sistematski” način, odnosno koristi postojeća znanja i obezbeđuje buduće implementacije naučno zasnovanih rešenja, kao i prilagođavanje politika i metodologija radi održivog budućeg planiranja u uslovima klimatskih promena. Program je izrađen u skladu sa načelima Strategije prilagođavanja na klimatske promene Evropske Unije, koja nalaže potrebu za sprovođenje adaptacije kao ”pametne”, ”sistematske” i ”brze”, sa naglaskom na važnost očuvanja vodnih resursa, koji se smatraju posebno ugroženim klimatskim promenama.

Nakon izlaganja razmatranih oblasti, najbitnijih pojedinosti, ciljeva i zaključaka Programa, usledila je i prezentacija Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Programa. Prezentaciju su održali obrađivači Izveštaja predstavnici „Aurora Green“ i „Expert Inženjering.”

Strateška procena uticaja na životnu sredinu se radi sa ciljem obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanje održivog razvoja, integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme, izrade i usvajanja predmetnog Programa. Ovaj dokument predstavlja instrument kojim se opisuju, vrednuju i procenjuju mogući značajni uticaji programskih rešenja na životnu sredinu do kojih može doći realizacijom predmetnog Programa, kao i predlažu mere za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Zaključak Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove je da je predmetni Program u svakom pogledu prihvatljiv i da će imati isključivo pozitivne uticaje na životnu sredinu.

Na samom kraju javne rasprave održana je javna diskusija i otvoren je panel za pitanja i komentare prisutne javnosti, kako uživo u sali, tako i putem video linka.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu