OTVOREN KONKURS ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA

Tradicionalno, kao i svake godine, pružamo priliku mladim diplomcima da kroz program stručnog osposobljavnja pripravnika steknu neophodno praktično iskustvo kojim […]

13. мар 2024. Konkurs

OTVOREN KONKURS ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAV...

Tradicionalno, kao i svake godine, pružamo priliku mladim diplomcima da kroz program stručnog osposobljavnja pripravnika steknu neophodno praktično iskustvo kojim […]

15. мај 2023. Konkurs, News

OTVOREN KONKURS ZA PRIPRAVNIKA U TRAJANJU OD GODINU DANA

Pružamo priliku mladim diplomcima da kroz konkurs stručnog osposobljavnja pripravnika steknu neophodno praktično iskustvo kojim će nadgraditi svoje već stečeno […]

20. јул 2022. Konkurs, News