Predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom za „MONDI ŠABAC“ d.o.o.

Tokom januara 2021. godine preduzeću „MONDI ŠABAC“ d.o.o. predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom. Tokom trećeg ažuriranja Plana, […]