9. maj 2019. Učešće na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem u Subotici – Paliću

Na 10. naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, učestvovali su sa radom dr […]