27. сеп 2016. Navigation, News

Započeta izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana Čukarice

U Beogradu je dana 26.9.2016.godine u prostorijama gradske opštine Čukarica održan sastanak radne grupe za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) GO Čukarica za period 2017-2023.

Cilj LEAP-a je da analitičkim metodama prepozna aktuelne probleme u oblasti životne sredine na teritoriji Opštine i akcionim planom usmeri opštinske resurse ka rešavanju istih, kao i ka izgradnji kapaciteta za upravljanje promenama od uticaja na kvalitet životne sredine i zdravlje stanovnika Čukarice u budućnosti.

Participativni karakter dokumenta postići će se kroz niz aktivnosti namenjenih lokalnoj zajednici, koji će pratiti proces izrade LEAP-a, poput javnih tribina, konkursa za škole, radionica, izložbe i slično.

Pored Ljiljane Ilić, koordinatorke radne grupe i ostalih predstavnika Opštine, sastanak radne grupe su vodili Zorica Isoski i Slobodan Spasić, konsultanti preduzeća Aurora green doo i TMS iz Beograda.

Na sastanku, u ulozi članova radne grupe, aktivno su učestvovali i predstavnici republičkih i gradskih institucija i javnih preduzeća, poput Agencije za zaštitu životne sredine, Sekretarijata za energetiku, Sektora za statistiku i informatiku, JP Srbijašume, JVP Srbijavode, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, GSP Beograd, Doma zdravlja „Dr. Simo Milošević“, Pokreta gorana, Kancelarije za mlade opštine Čukarica, Fabrike kartona Umka, Kulturnog centra Čukarice i Galerije 73.