15. нов 2016. Navigation, News

Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda

Dana 10.11.2016. predstavnici Aurora Green prisustvovali su skupu

“Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda”,

u organizaciji Privredne komore Srbije i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odsek za zaštitu voda. U fokusu diskusije bio je Pravilnik o načinu i uslovima merenja i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, koji je donet ove godine a svoju punu primenu će imati od 01.07.2017. godine, dok je za 2017. najavljen i novi Zakon o vodama.

Aurora Green već dugi niz godina sarađuje sa operaterima, kao i laboratorijama za merenje kvaliteta otpadnih voda, stoga svojim stalnim i potencijalnim klijentima izdvajamo najvažnije poruke sa skupa:

-Rok za dostizanje graničnih vrednosti po Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, jeste 2025 za postojeća postrojenja, dok nova postrojenja moraju odmah poštovati propisane vrednosti.

-“Dostizanje graničnih vrednosti NE MOŽE se vršiti razblaživanjem”, novi Pravilnik podrazumeva merenje količine otpadnih materija pre i posle tretmana otpadnih voda, a pre ispuštanja u krajnji recipijent i zahteva od operatera da vrši separaciju otpadnih voda.

– Najavljenim izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima merenja i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, dozvoliće se akreditovanim laboratorijama da ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrše, pored propisanih standardnih metoda, i drugim metodama za koje poseduju odgovarajuće ateste/sertifikate izdate od strane Akreditacionog tela Srbije.

-“Kontrola otpadnih voda služi za unapređenje proizvodnje”, prof. dr Božo Dalmacija istakao je važnost kvaliteta monitoringa kako bi se blagovremeno otkrili nedostatci i kvarovi u samoj proizvodnji, dok beneficije za operatera uključuju i potencijale daljeg iskorišćenja otpadnih voda (primer biogoriva).

-Učesnicima je predstavljen i Nacionalni registar izvora zagađivanja, kao i procedure izveštavanja i pravila unosa podataka. Aplikacija se nalazi na sledećem linku.

-“Mi nemamo reke, već kolektore otpadnih voda”, stoga je implementacija regulative prioritet.

Za savetodavne usluge iz oblasti upravljanja otpadnim vodama, izradu akcionih planova za dostizanje graničnih vrednosti, asistenciju pri ishodovanju dokumentacije i dozvola, možete nam poslati upit na info@auroragreen.rs ili nas direktno kontaktirati.