Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,INOS-BALKAN“ d.o.o.

U utorak 06.06.2023. godine, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, održana je prezentacija Studije o proceni uticaja […]

Održana prezentacija i javna rasprava ažurirane Studije procene uticaja na životnu sredinu livnice ,,Mg-Serbien“ d.o.o.

Dana 26.12.2019. u prostorijama opštine Raška konsultanti „Aurora green“ d.o.o. zajedno sa predstavnicima preduzeća ,,MG-Serbien“ d.o.o. su održali javnu prezentaciju […]