IZRAĐEN PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE NEGOTIN ZA 20...

Opština Negotin usvojila je plan energeske efikasnosti za 2022. godinu koji je izrađen od strane kompanije “Aurora green” d.o.o.

Uspešno je izrađen Program energetske efikasnosti opštine...

Finalna verzija Plana energetske efikasnosti opštine Negotin, koju su izradili konsultanti preduzeća Aurora green d.o.o.  zajedno sa eksternim stručnim saradnicima […]

04. сеп 2020. Energetska efikasnost